PZU Firma
Promocje
OWU
Oferta

Ubezpieczenia Grupowe Pracowników

Grupowe ubezpieczenie ochronne, którego celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Jest to wyjątkowo elastyczne ubezpieczenie i dzięki swej konstrukcji, zgodnie z wyborem ubezpieczającego może obejmować od jednego do kilkunastu ryzyk związanych z życiem i zdrowiem ubezpieczonego i współubezpieczonych.

Korzyści?
Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego (naturalną lub wskutek nieszczęśliwego wypadku) i na życzenie ubezpieczającego, może obejmować tylko ten rodzaj ryzyka.

* Możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego poprzez zawarcia ubezpieczeń dodatkowych:
1. na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej:

 • nieszczęśliwym wypadkiem
 • zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
 • wypadkiem komunikacyjnym
 • wypadkiem przy pracy


2. na wypadek śmierci członków rodziny:

 • małżonka
 • małżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • dziecka
 • rodzica ubezpieczonego oraz rodzica małżonka ubezpieczonego


3. na wypadek urodzenia się dziecka ubezpieczonemu/urodzenia martwego dziecka,
4. na wypadek osierocenia dziecka przez ubezpieczonego,
5. na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego wymagających:

 • operacji chirurgicznej
 • leczenia szpitalnego lub leczenia szpitalnego Plus
 • leczenia specjalistycznego
 • zagranicznej konsultacji medycznej (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny)
 • opieki medycznej
 • świadczenie usług medycznych realizowanych za pośrednictwem prywatnych placówek medycznych (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny)
 • doraźnej ochrony medycznej.


6. na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego spowodowanych:

 • niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji
 • trwałym uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem,
 • trwałym uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,
 • poważnym uszkodzeniem ciała
 • złamaniem kości
 • trwałym inwalidztwem spowodowanym nieszczęśliwym wypadkiem
 • ciężką chorobą


7. na wypadek utraty zdrowia przez dziecko ubezpieczonego

 • Zawarcie ubezpieczenia bez względu na stan zdrowia ubezpieczonego.
 • Poszerzenie zakresu ubezpieczenia bez badań medycznych.
 • Możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia optymalnie zaspokajającego potrzeby ubezpieczonych.
 • Możliwość negocjowania warunków ubezpieczenia w zakresie wysokości świadczeń.
 • Ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godz. na dobę na całym świecie.
 • Możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia (bez badań medycznych).
 • Możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.
 • Niska wysokość składki.
 • Sprawna obsługa.
 • Świadczenia wolne od podatku dochodowego i spadkowego.
 • Minimum formalności przy zawieraniu ubezpieczenia.

Oferta