PZU Dom
Promocje
Usługi Assistance
Opcje dodatkowe
OWU
Oferta

Ubezpieczenie domu, ubezpieczenie mieszkania

PZU Dom wszechstronne, kompleksowe ubezpieczenie wszystkich składników majątku domu lub mieszkania, które daje gwarancję poczucia bezpieczeństwa w przypadku zniszczenia mienia spowodowanego przez zdarzenia losowe w tym m.in. ognia, przepięcia, dewastacji, akcję ratowniczą, a w odniesieniu do mienia ruchomego lub stałych elementów również kradzież z włamaniem i rabunek. Ruchomoœci domowe, lokal mieszkalny lub DOM można ubezpieczyć w opcji All Risk. PZU Pomoc w domu - w przypadku zdarzenia, awarii PZU gwarantuje usługi Assistance: hydraulik, elektryk, ślusarz, szklarz, dekarz, technik urządzeń grzewczych, murarz, stolarz. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą Ubezpieczenie PZU Dom.Usługi Assistance

 • PZU Pomoc w domu - w przypadku zdarzenia, awarii PZU gwarantuje usługi Assistance:
  • hydraulika
  • elektryka
  • ślusarza
  • szklarz
  • dekarz
  • technik urządzeń grzewczych
  • murarz
  • stolarz
  • Psycholog
  • Lekarz
  • pielęgniarka
  więcej w OWUOpcje dodatkowe

Ubezpieczenie mieszkania / domu można rozszerzyć o następujące opcje na jednej umowie ubezpieczenia:
 • Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • Ubezpieczenie nagrobka
 • Ubezpieczenie:
  • garaży
  • budynków niemieszkalnych, budynki gospodarcze
  • budowli w tym ogrodzenia, bramy, mała architektura
 • W umowie ubezpieczenie istnieje możliwość wprowadzenia Cesji na Bank na potrzeby zabezpieczenia kredytu hipotecznego.Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU DOM

Promocje PZU Dom

  Promocje BZN - nawet do 40% zniżki na nowe ubezpieczenie PZU Dom - sprawdz składkęDom letniskowy, Altanka

 • Pełne całoroczne ubezpieczenie domu letniskowego lub altanki od pożaru, włamania, dewastacji, zalania czy zwarcia instalacji elektrycznej.Ubezpieczenie domu PZU w budowie

 • Ubezpieczenie domu w budowie lub rozbudowie od pożaru, włamania, zalania czy zwarcie instalacji elektrycznej.
Oferta PZU Dom

tel. 601 71 50 45

lub online

 

 
PZU Ubezpieczenia PZU - telefon: 601 71 50 45