Facecebook
502 95 36 08
What`s App

Ubezpieczenie Domu

Ubezpieczenie domu w wariancie od wszystkich ryzyk.

Wariant ubezpieczenia od wszystkich ryzyk gwarantuje zakres ubezpieczenia nie tylko od podstawowych ryzyk tj.

 • Ogień
 • powódź
 • zalanie
 • gradobicie
 • deszcz nawalny
 • uderzenie pojazdu
 • uderzenie pioruna
 • huk ponaddźwiękowy.

Wariant od wszystkich ryzyk pozwala również ubezpieczyć majątek od ryzyk, które są nie wymienione powyżej ale od zdarzeń nagłych nie zależnych od woli człowiek – za wyjątkiem wyłączeń w zakresie.

Tak zdarzeniem może być np. zniszczenia spowodowane wszelkimi rodzajami zwierząt / gryzoni tj. kuna, myszy, szczury itp.

Ubezpieczenie domu

Zapytaj o darmową wycenę

Zakres Polisy

Co otrzymujesz

Podstawowy zakres

 • Ubezpieczenie murów (pod cesję w banku)
 • Assistance podstawowy

Rozszerzona Ochrona

 • Ubezpieczenie ruchomości domowych
 • OC w Życiu prywatnym
 • Ochrona Prawna
 • NNW
 • Ubezpieczenie sprzętu medycznego

Często zadawane pytania – FAQ

Czy ubezpieczenie chroni od szkód dokonanych przez zwierzęta?

Tak, w zakresie All Risk odpowiadamy za szkody dokonane przez zwierzęta

Czy mogę się ubezpieczyć gdy wynajmuję mieszkanie?

Jak najbardziej. Możesz ubezpieczyć swój majątek – jako ruchomosci domowe oraz wykupić OC w życiu prywatnym z rozszrzeniem o klauzulę najemcy

Jestem właścicielem mieszkania, które wynajmuję - czy mogę ubezpieczyć mieszkanie gdyby potencjalny najemca zdewastowął mieszkanie ?

Tak, w zakresie od wszystkich ryzyk odpowiadamy za dewastację dokonaną przez najemcę mieszkania. Należy powiadomoć policję i będzie odpowiedzialność z tego tytułu.

Czy jest w zakresie wyłudzenie pieniędzy na tzw. wnuczka?

Tak, odpowiadamy do 10% sumy ubezpieczenia ruchomosci domowych – maks. do 10 000 PLN. Przed zgłoszeniem szkody należy powiadomić Policję.

Posiadam psa. Czy mogę ubezpieczyć się na wypadek wyrządzonych przez niego szkód?

Tak,  Jest odpowiedzialność z ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Jeżeli Pies jest na liscie psów agresywnych to należy rozszerzyć ubezpieczenie o odpowiednią klauzulę.

Czym różni się ubezpieczenie na ryzykach nazwanych od tzw. All Risk?

Zakres All Risk jest ubezpieczeniem o zdecydowanie szerszym zakresie. Ryzyka nazwane to wypisane w OWU zdarzenia, za które towarzystwo bierze odpowiedzialność. Natomiast All Risk (ubezpieczenie od wszystkich ryzyk) to ubezpieczenie od wszystkich zddarzeń poza wyłączeniami zawartymi w OWU.

Pozostałe ubezpieczenia

Ubezpieczenie Firmy

Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenia zdrowotne

× W czym mogę pomóc?