Facecebook
502 95 36 08
What`s App

Ubezpieczenia dla Firm

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Ubezpieczenia Grupowe Pracowników
Ubezpieczenie medyczne
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
OC przewoźnika drogowego w ruchu międzynarodowym
Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
OC prowadzenia ksiąg rachunkowych
Ubezpieczenie mienia w transporcie – Cargo
Odpowiedzialność Cywilna.
Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych
OC pośrednika w obrocie nieruchomościami
Ubezpieczenie kosztów leczenia pracowników pracujących zagranicą
OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

 

Ubezpieczenia dla firm

Zapytaj o darmową wycenę

Zakres Polisy

Pozostałe ubezpieczenia

Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie Domu

Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenie samochodu

Ubezpieczenia zdrowotne

× W czym mogę pomóc?