PZU Auto
Promocje
Leasing
dla Firm
Opcje dodatkowe
PZU AutoPomoc
OWU PZU Auto
Oblicz składkę OC / AC

Ubezpieczenie PZU Auto – oferujemy Państwu najszerszy na rynku zakres ubezpieczenia AC na bazie All Risk (ubezpieczenie od wszelkich zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczonego). Ubezpieczenie PZU Auto jest ważne na terenie Polski + Unii Europejskiej w pełnym zakresie kradzież /w ruchu i postoju. Zniesienie udziałów własnych w szkodach, w tym wysokich udziałów własnych stosowanych przez innych ubezpieczycieli w przypadku szkód powstałych z przyczyny przekroczenia przepisów ruchu drogowego. Serwisowy wariant likwidacji szkód - gwarancja rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów za naprawę. Holowanie nawet 1000 km w Polsce i Europie - w przypadku awarii i kolizji. Pojazd zastępczy - do 7 dni w Polsce i Europie. Warto podkreślić, że aktualnie oferujemy Państwu promocje, tj. do 15 procent rabatu na ubezpieczenie OC / AC, Lux Car - do 25% mniej na ubezpieczenie pojazdów o wartości nie mniejszej niż 85.000 złotych. Zniżka za Zniżkę - ZzZ nawet do 40 procent zniżki na ubezpieczenie PZU Auto AC, które przechodzi z OC. To tylko niektóre warianty ubezpieczenia PZU Auto.


Promocje

 • Do 15 procent zniżki na ubezpieczenie OC / AC

 • Lux Car - do 25% zniżki na ubezpieczenie pojazdów o wartości nie mniejszej niż 85.000 PLN

 • Zniżka za Zniżkę - ZzZ nawet do 40 procent zniżki na ubezpieczenie AutoCasco, które przechodzi z OC

Ubezpieczenie PZU Auto OC AC - Leasing

Specjalne pakiety ubezpieczeń OC / AC dla pojazdów w Leasingach wraz z niezbędnymi klauzulami:

 • Serwisowy wariant likwidacji szkody (na podstawie cen części oryginalnych serwisowych)

 • AutoCasco bez udziału własnego w odszkodowaniu

 • Stała Wartość pojazdu przez cały okres umowy ubezpieczenia - Auto Wartość 100%

 • Nie pomniejszanie sumy ubezpieczenia o każdorazową wypłatę odszkodowania - Auto Ochrona Sumy Ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC / AC dla Firm

Specjalne pakiety ubezpieczeń OC / AC dla Spółek z o.o., osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

 • Bardzo atrakcyjne oferty dla nowych podmiotów - bez historii ubezpieczeniowej

 • Stałe niezmienne taryfy na każdy pojazd przez cały okres umowy [12 mc]

 • Atrakcyjny system płatności 12 rat

 • Negocjacja cen OC / AC w zależności od szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Opcje dodatkowe

 • PZU AutoPomoc

 • PZU AutoSzyba

 • Ubezpieczenie Bagażu

 • Klauzula Ochrony Zniżek OC

 • Auto Wartość 100%

 • Klauzula Ochrony Zniżek AC

PZU AutoPomoc - działa w trudnych sytuacjach na drodze takich jak:

 • wypadek
 • awaria
 • unieruchomienie lub kradzież pojazdu oraz nagłe zachorowanie kierowcy


Pojazdy mogące zostać objęte ubezpieczeniem
  • Osobowe - nawet powyżej 10 lat
  • Ciężarowe do 3.5 t masy całkowitej

Usługi PZU AutoPomoc obejmują:
  • holowanie 1000 km w Polsce i 1000 km za granicą
  • naprawa na miejscu zdarzenia
  • pojazd zastępczy 7 dni
  • nocleg do 3 dni, powrót do domu lub kontynuacja podróży dla kierowcy i pasażerów
  • dowóz paliwa
  • otwarcie pojazdu (zatrzaśnięte kluczyki)
  • wymiana koła lub naprawa ogumienia
  • doładowanie akumulatora
  • wymiana żarówki

PZU AutoSzyba

 • Zapewnia ochronę szyb (czołowej, tylnej oraz bocznych) w pojeździe od wszystkich ryzyk - All Risk,
 • ochronę finansową przed kosztami związanymi z koniecznością naprawy lub wymiany uszkodzonej w pojeździe szyby,
 • bezgotówkowe rozliczenie szkody w sieci naprawczej PZU S.A.


Pojazdy mogące zostać objęte ubezpieczeniem
  • Osobowe - nawet powyżej 10 lat
  • Ciężarowe do 3.5 t masy całkowitej

Ubezpieczenie Bagażu

 • ubezpieczenie bagażu obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie bagażu przewożonego lub pozostawionego w ubezpieczonym pojeździe lub w bagażniku zewnętrznym, zamontowanym na tym pojeździe, pod warunkiem, że miała miejsce szkoda z ubezpieczenia AC

Klauzula Ochrony Zniżek OC

 • gwarancja niezmienności zniżki w OC (w systemie Bonus-Malus) za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia pomimo wypłaty jednego odszkodowania

Klauzula Ochrony Zniżek AC

 • gwarancja niezmienności zniżki w AC (w systemie Bonus-Malus) za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia pomimo wypłaty jednego odszkodowania

Auto Wartość 100% - Stała Warto ć Pojazdu

to klauzula, która gwarantuje w całym okresie ubezpieczenia AutoCasco stałą wartość pojazdu - nie pomniejszanie wartości pojazdu o amortyzację.

PZU AutoPomoc

 • Holowanie nawet 1000 km w Polsce i Europie - już od 204 zł / rok - w przypadku awarii i kolizji

 • Pojazd zastępczy - do 7 dni w Polsce i Europie

 • Dostępna dla pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5 t oraz dla pojazdów powyżej 10 roku eksploatacji

Oblicz składkę OC lub AutoCasco

tel. 601 71 50 45


Ubezpieczenia PZU