PZU Doradca - AllRisk
Ubezpieczenia PZU
Samochód
PZU Dom
PZU Firma
Promocje
Zgłoszenie Szkody
Kontakt

Opieka MedycznaUbezpieczenie przeznaczone jest dla klientów korporacyjnych, chcących zapewnić swoim pracownikom profesjonalną opiekę medyczną w renomowanych placówkach medycznych. Ubezpieczeniem może być objęta grupa, która liczy już od 3 ubezpieczonych. Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły 64 roku życia. Dodatkowo istnieje możliwość objęcia ochroną współubezpieczonego (małżonka, partnera życiowego, dziecka).

Korzyści?

Zawarcie polisy Grupowa Opieka Medyczna niesie za sobą korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika.

Korzyści dla pracodawcy::

 • podwyższenie lojalności pracowników wobec firmy,
 • narzędzie motywacyjne w postaci pozapłacowego elementu wynagrodzenia,
 • uatrakcyjnienie pakietu socjalnego,
 • budowanie wizerunku nowoczesnego i solidnego pracodawcy, który dba o zdrowie swoich pracowników i ich rodzin,
 • oszczędność czasu pracowników i pieniędzy, szybka pomoc w dogodnym terminie, to mniej opuszczonych dni roboczych,
 • zmniejszenie absencji chorobowej kadry poprzez łatwy dostęp do badań profilaktycznych.


Korzyści dla pracownika:

 • poczucie bezpieczeństwa: szeroki zakres opieki medycznej i szybki dostęp do świadczeń,
 • zdrowie w najlepszych rękach: wykwalifikowana kadra medyczna i nowoczesne, doskonale wyposażone przychodnie,
 • ochrona dla najbliższych: możliwość objęcia opieką medyczną członków rodziny pracownika,
 • oszczędność pieniędzy: grupowe ubezpieczenie zdrowotne to znacznie niższa składka.


Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Zakres usług jest dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta. Opieka Medyczna to gwarancja skorzystania z porad lekarzy:

 • rodzinnego,
 • internisty,
 • pediatry
  maksymalnie 2 dni robocze,

oraz lekarzy 16 innych specjalizacji

 • ginekologia,
 • chirurgia,
 • ortopedia,
 • okulistyka,
 • kardiologia,
 • pulmonologia,
 • dermatologia,
 • otolaryngologia,
 • neurologia,
 • urologia,
 • reumatologia,
 • alergologia,
 • gastrologia,
 • diabetologia,
 • nefrologia,
 • endokrynologia;

  w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych.

Dostęp do lekarzy specjalistów jest nielimitowany, bez konieczności posiadania skierowania od lekarza POZ. Dodatkowo w ramach wybranego zakresu, ubezpieczeni mają możliwość wykonania od kilkudziesięciu do ponad 200 podstawowych i specjalistycznych badań diagnostycznych w krótkim terminie. Pracownicy objęci grupowym ubezpieczeniem zdrowotnym Opieka Medyczna nie muszą tracić czasu w kolejkach, umawiają się telefonicznie na dogodne terminy wizyt, mają poczucie bezpieczeństwa, zagwarantowane kompleksowym zakresem świadczeń medycznych, a w nagłych sytuacjach mogą skorzystać z wizyt domowych oraz z usług konsultanta szpitalnego.

 

Dokumenty

Oferta